Articles

Klinische aspecten van recidief veneuze trombo-embolie

NTVH - 2015, nummer 6, september 2015

dr. M. Tan , dr. H.V. Huisman

Samenvatting

Op 28 mei 2015 promoveerde Melanie Tan aan de Universiteit van Leiden op haar promotieonderzoek getiteld ‘Klinische aspecten van recidief veneuze trombo-embolieën’, onder begeleiding van promotoren prof. dr. M.V. Huisman en prof. dr. A. de Roos. In deze proefschriftbespreking worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven. De 3 doelen van de onderzoeken die in dit proefschrift staan beschreven waren om meer inzicht te krijgen in de diagnostiek, behandeling en prognose bij patiënten met een (verdenking) op een recidief veneuze trombo-embolie (VTE).

Lees verder