Articles

Herpesvirusinfecties bij immuungestoorde patiënten: therapie, therapiefalen en antivirale resistentie

NTVH - 2013, nummer 5, july 2013

dr. M.T. van der Beek

Samenvatting

Martha van der Beek promoveerde op 20 november 2012 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift getiteld ‘Herpesvirus infections in immunocompromised patients: treatment, treatment failure and antiviral resistance’. Promotor was prof. dr. A.C.M. Kroes en copromotor was dr. A.C.T.M. Vossen. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2013;10:195–7)

Lees verder