Articles

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 6, september 2023

dr. W.H.M. Vroemen , dr. R. van Meijel , dr. R.J.W. van Kampen , dr. M.P.G. Leers

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een patient presenteerde zich op de polikliniek Medische Oncologie en Hematologie vanwege follow-up na diagnose myelodysplastisch syndroom met een exces aan blasten type 2 (MDS-EB2) in 2020. Destijds werden perifeer 2% blasten en in beenmerg 11% blasten zonder Auerse staven of ringsideroblasten geobserveerd.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:295–7)

Lees verder

Coombs-negatieve hemolyse bij een hepatosplenaal T-cellymfoom

NTVH - jaargang 19, nummer 6, september 2022

drs. R.L. van der Horst , drs. R.L.G. Römers , dr. F. Stifft , dr. R.J.H. Martens , dr. M.P.G. Leers , dr. R.J.W. van Kampen

SAMENVATTING

Wij bespreken een casus van een patiënt die zich presenteert met een Coombs-negatieve hemolytische anemie bij een onderliggend hepatosplenaal T-cellymfoom (HSTL). Differentiaaldiagnostisch wordt gedacht aan hemolyse ten gevolge van fors hypersplenisme dan wel een Coombs-negatieve immuungemedieerde hemolyse ten gevolge van een direct cytotoxisch effect, zoals vaker beschreven bij patiënten met een HSTL. De patiënt wordt uiteindelijk behandeld met cytostatische therapie door middel van dexamethason, cytarabine en cisplatinum (DHAP) ter inductie, gevolgd door een allogene stamceltransplantatie waarmee complete remissie werd bereikt.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:285–90)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - 2021, nummer 1, january 2021

dr. N.J.A. Mattheij , drs. G.J.M. Mostard , dr. M.P.G. Leers

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:47-8)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - 2019, nummer 1, january 2019

dr., ir. A.J. van Adrichem , dr. E.R. Heddema , drs. G. Latten , drs. E. Zandijk , dr. M.P.G. Leers

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2019;16:44–6)

Lees verder