Articles

De invloed van genetische variatie op de concentratie van vonwillebrand-factor in het bloed en het risico op een herseninfarct

NTVH - 2013, nummer 1, january 2013

dr. M.C. van Schie

Samenvatting

Op 9 mei 2012 promoveerde mw. dr. M.C. van Schie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op haar promotieonderzoek, getiteld ‘The influence of genetic variation on von Willebrand factor levels and the risk of stroke’, onder begeleiding van promotor dhr. prof. dr. F.W.G. Leebeek en co-promotor mw. dr. M.P.M. de Maat. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2013;10:36–9)

Lees verder