Articles

T-Control: T-cel-therapie in de context van allogene stamceltransplantatie

NTVH - 2021, nummer 7, october 2021

M.C.J. Roex

SAMENVATTING

Op 27 mei 2021 promoveerde Marthe Roex aan de Universiteit Leiden op haar proefschrift ‘T-Control: T-cell therapy in the context of allogeneic stem cell transplantation’, onder begeleiding van promotor prof. dr. J.H.F. Falkenburg en copromotor dr. I. Jedema. De belangrijkste bevindingen uit het proefschrift worden hier weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:340-2)

Lees verder