Articles

Transfusiebeleid bij massaal bloedverlies

NTVH - 2017, nummer 4, june 2017

dr. M.A. de Leeuw , prof. dr. C. Boer

Samenvatting

Massaal bloedverlies betreft een levensbedreigende aandoening die agressief moet worden behandeld om de overlevingskansen van de patiënt te vergroten. Om die reden wordt de behandeling steeds vaker prehospitaal gestart. Dit overzichtsartikel verschaft inzicht in de kenmerken van massaal bloedverlies en de op dit moment geldende overwegingen voor behandeling, waaronder de inzet van een massatransfusieprotocol (MTP), de verhouding waarin bloedproducten moeten worden toegediend en de doelgerichte behandeling van coagulopathie.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:190–7)

Lees verder