Articles

Bewaarduur van erytrocytenproducten

NTVH - 2012, nummer 2, march 2012

dr. L.M.G. van de Watering

Samenvatting

De NEJM-publicatie van Koch et al. in 2008, waarin erytrocytentransfusies ouder dan 14 dagen zouden leiden tot verhoogde morbiditeit en mortaliteit, heeft tot veel discussie geleid. Enerzijds over de bewaarduur van erytrocytenproducten, anderzijds over de gebrekkige kwaliteit van het bewaarduuronderzoek. De meeste observationele publicaties op dit terrein blijken te kort te schieten in het ontwerp en/of de analyse van de studie. Hierdoor zijn er weinig betrouwbare observationele gegevens om beleid op te baseren. De lopende ‘randomised controlled trials’ (RCT’s) zullen pas over enkele jaren met resultaten komen. Hierbij dient tevens te worden bekeken of de resultaten van de Noord-Amerikaanse RCT’s direct te vertalen zijn naar de Europese situatie. Kijkend naar de Europese studies, is er geen enkele indicatie om de maximale bewaarduur van erytrocytenproducten aan te passen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2012;9:78–83)

Lees verder