Articles

Nieuwe behandelstrategieën voor myelodysplastische syndromen en acute myeloïde leukemie

NTVH - 2017, nummer 1, january 2017

dr. L.H. van der Helm

Samenvatting

Op 5 oktober 2016 promoveerde mw. dr. L.H. van der Helm aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar promotieonderzoek, getiteld ‘Nieuwe behandelstrategieën voor MDS en AML – hypomethylerende middelen en proteasoomremmers’, onder begeleiding van promotores prof. dr. G. Huls, prof. dr. E. Vellenga en prof. dr. J.J. Schuringa. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:48–50)

Lees verder

De behandeling van MDS en AML met DNA-methyltransferase-remmers

NTVH - 2013, nummer 4, june 2013

dr. L.H. van der Helm , prof. dr. A.A. van de Loosdrecht , prof. dr. E. Vellenga , prof. dr. G.A. Huls

Samenvatting

Epigenetische veranderingen spelen een belangrijke rol in het ontstaan van myelodysplastische syndromen (MDS) en acute myeloïde leukemie (AML). In tegenstelling tot genmutaties zijn epigenetische veranderingen in potentie omkeerbaar, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor therapeutische interventie. Middelen die de epigenetica beïnvloeden zijn de DNA-methyltransferaseremmers azacitidine en decitabine. Azacitidine is geregistreerd voor hoger-risico-MDS, chronische myelomonocytaire leukemie en AML (tot 30% blasten). Decitabine is recentelijk geregistreerd voor AML. Beide middelen geven een overlevingsvoordeel ten opzichte van ‘best supportive care’ en verbeteren de kwaliteit van leven. Door hun relatief geringe bijwerkingen zijn azacitidine en decitabine ook geschikt voor de behandeling van ouderen en patiënten met comorbiditeit. In dit artikel wordt de rol van DNA-methyltransferaseremmers bij MDS en AML besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2013;10:142–9)

Lees verder