Articles

Ernstige rhabdomyolyse door medicatie-interactie bij een patiënt na allogene stamceltransplantatie

NTVH - 2018, nummer 6, september 2018

drs. L.C. Hamming , drs. C.R. van Rooijen

samenvatting

Een 63-jarige patiënt met in de voorgeschiedenis een allogene stamceltransplantatie, gecompliceerd door chronische graft-versus-hostziekte van de longen en een invasieve pulmonale aspergillose, presenteerde zich wegens ernstige rhabdomyolyse. De oorzaak hiervan was medicatie-interactie tussen ciclosporine, voriconazol en simvastatine. Wij bespreken de mechanismen die deze farmacokinetische interactie veroorzaken, waaronder metabolisatie via CYP3A4. Deze casus benadrukt hoe belangrijk het is dat artsen kennis hebben van farmacokinetiek, vooral bij het voorschrijven aan kwetsbare patiëntengroepen met polyfarmacie, zoals na allogene stamceltransplantatie.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:298–303)

Lees verder

Diagnostisch dilemma: trombotische microangiopathie tijdens de behandeling voor acute lymfatische leukemie

NTVH - 2017, nummer 8, december 2017

drs. L.C. Hamming , dr. J.W. van der Heijden , dr. M.J. Wondergem , dr. M.D. Hazenberg , prof. dr. S. Zweegman

SAMENVATTING

Een 38-jarige patiënte met T-cel acute lymfatische leukemie (T-ALL), waarvoor zij werd behandeld volgens het HOVON 100-protocol (groep A), presenteerde zich wegens koorts en zwelling van de oogleden. In de dagen na de eerste presentatie ontwikkelde zich een trombotische micro-angiopathie (TMA), waarbij differentiaaldiagnostisch werd gedacht aan een secundaire TMA of atypisch hemolytisch uremisch syndroom (aHUS). De initiële behandeling van aHUS bestaat uit plasmatherapie. Omdat er na vijf dagen onvoldoende respons was, werd therapie met de complementremmer eculizumab gestart, waar zij wel goed op respondeerde. Deze casus illustreert de complexe differentiaaldiagnose bij TMA en de ingewikkelde overwegingen met betrekking tot de juiste therapiekeuze.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:382–9)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - 2013, nummer 7, october 2013

drs. L.C. Hamming , prof. dr. S. Zweegman , dr. A.M. de Kreuk

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2013;10:278–80)

Lees verder