Articles

Lager risico op ziekteprogressie of overlijden met idecabtagene vicleucel bij hoogrisicopatiënten met RRMM

NTVH - 2023, nummer Special, september 2023

Dr. Krina Patel

Idecabtagene vicleucel (ide-cel) is een op BCMA gerichte CAR-T-celtherapie. Uit de KarMMa-3-studie is gebleken dat behandeling met ide-cel in vergelijking met standaardzorg de mediane progressievrije overleving en het objectieve-responspercentage verbetert bij patiënten met een gerecidiveerd of refractair multipel myeloom (RRMM) die zijn behandeld met immuunmodulerende middelen, proteasoomremmers en anti-CD38-antilichamen (‘triple class’). Dr. Krina Patel (MD Anderson Cancer Center, University of Texas, Houston, Verenigde Staten) presenteerde tijdens EHA 2023 de resultaten van een subgroepanalyse van de KarMMa-3-studie, waarin werd gekeken naar de werkzaamheid en veiligheid van ide-cel bij verschillende hoogrisicopatiënten.1

Lees verder