Articles

Surinaamse vrouw met refractaire hypercalciëmie en ascites

NTVH - jaargang 21, nummer 4, juni 2024

dr. E.C. Coopmans , prof. dr. A.W. Langerak , dr. L.M. Budel , dr. F. Weerkamp , J. Wayet , dr. A. van den Broeke , dr. Y. Sandberg

SAMENVATTING

In dit artikel wordt een patiënte afkomstig uit Suriname beschreven met ernstige hypercalciëmie in combinatie met lymfadenopathie, splenomegalie, huidafwijkingen, ascites en lymfocytose. Na cytomorfologisch, histopathologisch en immunologisch onderzoek van beenmerg, ascites, perifeer bloed en huidbiopten en met aantonen van humaan T-cellymfotroop virustype 1 (HTLV-1)-seropositiviteit en het klinisch beeld werd de diagnose ‘HTLV-1-geassocieerde acute ‘adult’ T-celleukemie/-lymfoom’ (ATLL) gesteld.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2024;21:184–9)

Lees verder