Articles

Antioxidant tegen pijn bij sikkelcelziekte: de NAC-studie

NTVH - 2017, nummer 9, april 2017

drs. J. Sins

Lees verder

Kan N-acetylcysteïne de incidentie van pijn in het dagelijks leven bij sikkelcelziekte verminderen?

NTVH - 2015, nummer 2, march 2015

drs. J. Sins , prof. dr. K. Fijnvandraat , prof. dr. B.J. Biemond

SAMENVATTING

Oxidatieve stress, veroorzaakt door onder andere hemolyse en ischemie-reperfusieschade, lijkt een belangrijke rol te spelen in de pathofysiologie van vaso-occlusie bij sikkelcelziekte. Toepassing van antioxidanten zou daarom een nieuw aangrijpingspunt kunnen zijn in de preventie van vaso-occlusieve crisen. In 2 pilotstudies bleek behandeling met het antioxidant N-acetylcysteïne (NAC) oxidatieve stress, hemolyse en vaso-occlusieve crisen significant te verminderen. In deze fase 3, placebogecontroleerde studie wordt onderzocht of NAC de frequentie van pijnklachten bij sikkelcelziekte kan verminderen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2015;12:72–4)

Lees verder