Articles

Etiologie en behandeling van het budd-chiari-syndroom en vena portae trombose

NTVH - 2012, nummer 5, july 2012

dr. J.H. Smalberg

Samenvatting

Op 12 januari 2012 promoveerde dhr. dr. J.H. Smalberg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn promotieonderzoek, getiteld ‘Budd-Chiari syndrome and portal vein thrombosis: etiology and treatment’, onder begeleiding van promotores dhr. prof. dr. F.W.G. Leebeek en dhr. prof. dr. H.L.A. Janssen. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2012;9:211–5)

Lees verder