Articles

NIEUWE CLASSIFICATIES VAN SECUNDAIRE ACUTE MYELOÏDE LEUKEMIE: WAT BETEKENT HET VOOR DE PRAKTIJK?

NTVH - 2023, nummer Hematologie Actueel, najaar 2023

dr. J. Blokken , Drs. M. Huijsmans

In 2022 hebben zowel de Wereldgezondheidsorganisatie als de International Consensus Classification de classificatie van acute myeloïde leukemie (AML) bijgewerkt om recente ontwikkelingen in het fundamentele begrip van de ziekte weer te geven. Met betrekking tot secundaire AML zijn er nu nieuwe definities voor therapiegerelateerde AML en AML met myelodysplasie-gerelateerde veranderingen. Bovendien wordt steeds duidelijker dat ook oudere patiënten baat hebben bij intensieve chemotherapie gevolgd door hematopoëtische stamceltransplantatie. Inmiddels is in tal van ‘real world’-studies de veiligheid en doeltreffendheid van Vyxeos liposomal bevestigd en zijn daarmee de resultaten van de gerandomiseerde fase III Study 301 bevestigd.

Lees verder