Articles

Pulmonale hypertensie en hematologie: wat hebben zij gemeen?

NTVH - 2014, nummer 6, september 2014

J.A. Groeneveldt , dr. A. Vonk Noordegraaf

Samenvatting

Pulmonale hypertensie (PH) is een ernstige chronische en progressieve aandoening die geassocieerd is met een scala aan hematologische aandoeningen en behandelingen. Symptomen van PH kunnen lijken op de symptomen van hematologische aandoeningen of op de bijwerkingen van in de hematologie veelgebruikte medicamenten. Het is daarom te verwachten dat PH bij hematologische patiënten vaak niet wordt herkend. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de hematologische patiëntengroepen die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van PH en van de symptomen en diagnostiek van deze aandoening.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2014;11:254–60)

Lees verder