Articles

Tijdelijke B-lymfocytendepletie bij een pasgeborene na maternaal rituximabgebruik tijdens de zwangerschap

NTVH - 2014, nummer 1, january 2014

dr. S.M. Smits , dr. A. Leyte , dr. O.C. Leeksma , dr. A.A.M.W. van Kempen , dr. I-A. Haagen

Samenvatting

Rituximab is een anti-CD20-antistof die depletie van perifeer circulerende B-lymfocyten kan veroorzaken. Rituximab wordt breed ingezet voor de behandeling van CD20-positieve lymfatische maligniteiten en verscheidene auto-immuunziekten, waaronder immuungemedieerde trombocytopenie (ITP). Gedurende de zwangerschap kan rituximab de placenta passeren en de ontwikkeling van foetale en neonatale B-lymfocyten onderdrukken, waardoor er een toegenomen gevoeligheid voor infecties kan ontstaan bij de pasgeborene. In deze casus wordt het effect van maternale blootstelling aan rituximab op de neonatale ontwikkeling van B-lymfocyten besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2014;11:22–8)

Lees verder