Articles

NK4AML: toediening van ex-vivo gegenereerde allogene ‘natural killer’-cellen in combinatie met subcutaan IL-2 bij patiënten met acute myeloïde leukemie

NTVH - 2021, nummer 3, april 2021

dr. N.P.M. Schaap , P.M.M. Hauten MSc., dr. P.K.J.D. de Jonge , dr. M.W.H. Roeven , dr. H. Dolstra

SAMENVATTING

In deze studie onderzoeken we de veiligheid en effectiviteit van toediening van ‘natural killer’-cellen (NK-cellen) van een donor, in combinatie met subcutaan IL-2 bij patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) of myelodysplastisch syndroom (MDS)-EB2 met actieve ziekte. NK-celimmuuntherapie is een veelbelovende en veilige adjuvante behandelmogelijkheid voor patiënten met AML. In deze studie behandelen we patiënten met een actief en zuiver NK-celproduct, gekweekt vanuit navelstrengbloedstamcellen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 20210;18:129-31)

Lees verder

Immuuntherapie met ‘natural killer’-cellen bij acute myeloïde leukemie

NTVH - 2018, nummer 4, june 2018

P.M.M. Hauten MSc., dr. N.P.M. Schaap , dr. H. Dolstra

SAMENVATTING

‘Natural killer’ (NK)-cellen zijn als onderdeel van ons aangeboren immuunsysteem direct in staat om virusgeïnfecteerde en afwijkende tumorcellen te herkennen en aan te vallen. NK-cellen van patiënten met chronische infecties of tumoren laten echter een verminderde functionaliteit zien. Een interessante nieuwe behandelmethode voor bepaalde maligniteiten zou adoptieve celtherapie met allogene NK-cellen kunnen zijn. Retrospectieve analyses van haplo-identieke allogene stamceltransplantaties bij patiënten met acute myeloïde leukemie lieten voor het eerst een graft-versus-leukemie-effect zien door donor-NK-cellen. Sindsdien hebben meerdere vroege klinische studies zowel in de transplantatiesetting als niet-transplantatiesetting laten zien dat toediening van allogene NK-cellen veilig is, geen graft-versus-hostziekte veroorzaakt en bovendien een antileukemisch effect kan bewerkstelligen. Dit effect zal in de recente toekomst worden versterkt door nieuwe ontwikkelingen, zoals de combinatie met tumorspecifieke of ‘checkpoint’-remmende antilichamen, genetische modificatie van NK-cellen en de combinatie met immuunmodulerende medicatie.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:152–7)

Lees verder

De PLMA25-studie: infusie van uit navelstrengbloedstamcellen opgekweekte allogene NK-cellen bij patiënten met acute myeloïde leukemie die niet in aanmerking komen voor stamceltransplantatie

NTVH - 2013, nummer 6, september 2013

dr. M.W.H. Roeven , dr. J. Spanholtz , dr. H. Dolstra , dr. N.P.M. Schaap

Samenvatting

Deze HOVON-‘associated’ studie is gericht op oudere patiënten met acute myeloïde leukemie die niet in aanmerking komen voor een allogene stamceltransplantatie. Patiënten in complete remissie na chemotherapie worden behandeld met uit navelstrengbloedstamcellen opgekweekte ‘natural killer’-cellen (NK-cellen). Pre-klinisch onderzoek doet vermoeden dat deze cellen een anti-leukemisch effect kunnen hebben. In deze fase I dosisescalatiestudie wordt de veiligheid van ex vivo gekweekte NK-cellen onderzocht. Tevens wordt gekeken naar de in-vivo-overleving, vermeerdering en het effect op residuale ziekte.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2013;10:233–5)

Lees verder