Articles

Verbetering van het resultaat van hematopoëtische stamceltransplantatie: een mogelijke rol voor haplo-identieke donoren en ascorbinezuur

NTVH - jaargang 19, nummer 8, december 2022

dr. G.N.Y. van Gorkom

SAMENVATTING

Op 16 juni 2022 promoveerde dr. Gwendolyn van Gorkom aan de Universiteit van Maastricht op haar proefschrift ‘Improving outcome of haematopoietic stem cell transplantation: a possible role for haploidentical donors and ascorbic acid’ onder begeleiding van prof. dr. G.M.J. Bos (afdeling Hematologie, Maastricht UMC) en copromotor dr. C.H.M.J. van Elssen (afdeling Hematologie, Maastricht UMC). De belangrijkste bevindingen van haar onderzoek worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:410–2)

Lees verder

‘Revival’ van de haplo-identieke stamceltransplantatie

NTVH - 2017, nummer 8, december 2017

dr. G.N.Y. van Gorkom , dr. M. van Gelder , dr. L. Wieten , dr. P.A. von dem Borne , prof. dr. H.C. Schouten , prof. dr. G.M.J. Bos , dr. C.H.M.J. van Elssen

SAMENVATTING

Het gebruik van haplo-identieke stamceltransplantatie voor hematologische maligniteiten is wereldwijd in snelle opkomst door de ontwikkeling van nieuwe transplantatiemethoden die een verbetering van de overleving geven. Hierdoor is een haplo-identieke donor een steeds aantrekkelijker wordend alternatief voor patiënten met een hoogrisico hematologische maligniteit die geen HLA-identieke donor hebben. De op dit moment in Nederland meest gebruikte methode van haplo-identiek transplanteren is met de toevoeging van posttransplantatie-cyclofosfamide. Hierdoor worden de alloreactieve T-cellen, die verantwoordelijk worden geacht voor graft-versus-hostziekte, geëlimineerd en blijven andere T-cellen in leven, zodat zij hun rol in het bestrijden van infecties kunnen uitvoeren. Buiten Nederland wordt vooral gebruikgemaakt van posttransplantatie-cyclofosfamide, maar er worden ook alternatieve schema’s gebruikt. Er wordt nog veel onderzoek gedaan naar het effect van donorselectie, graftbewerking en graft-versus-hostprofylaxe. Op dit moment is een nationale fase 1/2-studie gaande waarin patiënten met een hoogrisico multipel myeloom worden behandeld met een ‘natural killer’-cel alloreactieve, haplo-identieke transplantatie gevolgd door posttransplantatie-cyclofosfamide.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:359–66)

Lees verder