Articles

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 21, nummer 4, juni 2024

dr. X.U. Kahle , drs. E. Kneppers , T. Voorsluijs , dr. G.L. van Sluis , dr. O. Visser

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Toen een 64-jarige vrouw met een Nederlandse achtergrond zich bij de polikliniek Hematologie presenteerde vanwege milde pancytopenie, rees het klinische vermoeden van acute leukemie door cutane hemorragische diathese. Een snelle beoordeling van het beenmerg onthulde hypergranulaire blasten met takkenbossen naast hypogranulaire voorlopers met ‘vlinderkern’-morfologie. Flowcytometrie kon geen onderscheid maken tussen de morfologisch verschillende typen promyelocyten.

Wat is uw diagnose?

Lees verder

Dokter, mag ik weer aan het werk? Over werkhervatting na intensieve hematologische behandelingen

NTVH - 2021, nummer 8, november 2021

drs. E. Mooiweer , drs. J.T.T. Scholte , M.C.E. Schoordijk , dr. D.J. Bruinvels , dr. G.L. van Sluis , dr. O. Visser

SAMENVATTING

Aan de hand van casuïstiek en een literatuuroverzicht bespreken wij werkhervatting bij de hematologische patiënt na stamceltransplantatie (SCT). Bij deze populatie spelen na SCT persisterende psychosociale, somatische en ziektefactoren een grote rol bij de kans op werkhervatting. Desondanks gaat een grote groep patiënten terug aan het werk. Belangrijke factoren geassocieerd met minder kans op werkhervatting zijn myeloablatieve conditionering met ‘total body irradiation’, arbeidsongeschiktheid en niet fulltime werken voor het behandelingstraject. Bewustwording en kennis bij de zorgprofessional kan zorgen voor handvatten en eventueel het proces van werkhervatting faciliteren, ook in de praktijk leidend tot hogere percentages van werkhervatting.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:359–63)

Lees verder

Een acute hematologische buik

NTVH - 2020, nummer 1, february 2020

drs. J.T.T. Scholte , dr. O. Visser , drs. M.D. Rouvroye , dr. G. Bouma , dr. G.L. van Sluis

SAMENVATTING

Wij beschrijven een casus van een patiënt met coeliakie en ‘enteropathy associated T-cell lymphoma’ (EATL type 1) die zich op de SEH presenteerde met een dreigende perforatie van de abdominale lokalisatie van dit T-cellymfoom. In deze situatie dient eerst partiële darmresectie plaats te vinden, na herstel inductie met chemotherapie, indien mogelijk gevolgd door consolidatie met autologe stamceltransplantatie. In deze casus beschrijven wij het beloop van de behandeling van EATL type 1 en wordt recente literatuur besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2020;17:33–6)

Lees verder