Articles

Vox Populi, Vox Dei

NTVH - jaargang 20, nummer 1, februari 2023

dr. G. Choi

Editorial bij de bijdrage van S. Hartjes, T. de Vries, getiteld ‘Welke invloed heeft bloed- of lymfeklierkanker op je dagelijks leven?’

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:9)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - 2019, nummer 5, july 2019

dr. G. Choi , E.S. Kuiper , dr. P.A. Kramer

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2019;16:251–2)

Lees verder

Trombocytopenie is soms niet wat het lijkt

NTVH - 2018, nummer 3, april 2018

drs. M.E.H. Koopman , dr. M. van Kruchten , drs. C.L.E. Hazenberg , dr. T. van Meerten , dr. M.R. de Groot , dr. A. Diepstra , dr. C.J. Doorenbos , drs. J.J. Wegman , dr. G. Choi

SAMENVATTING

Trombocytopenie is een klinische bevinding die bijna altijd leidt tot een hematologische consultatie. Wij presenteren twee casus van patiënten met anemie en uitgesproken trombocytopenie, ieder met een werkdiagnose die noopte tot spoedeisende hematologische diagnostiek en empirische behandeling. Aanvullende anamnese, beeldvormend en beenmergonderzoek leidden tot onverwachte diagnosen. De hematoloog speelt een belangrijke rol bij patiënten die zich presenteren met een trombocytopenie, maar dient alert te zijn op diagnosen buiten het eigen subspecialistische aandachtsgebied.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:121–4)

Lees verder

Pneumocystispneumonie na autologe hematopoëtische stamceltransplantatie: klinische presentatie, risicofactoren en overwegingen ten aanzien van profylaxe en behandeling

NTVH - 2017, nummer 7, october 2017

drs. M. Bakker , dr. G. Choi

SAMENVATTING

Wij presenteren drie patiënten die binnen 12 maanden na hoge dosis chemotherapie en autologe stamcel-transplantatie werden opgenomen met acute dyspneu, koorts en hypoxemie. Aanvullend radiologisch onderzoek en broncho-alveolaire lavage bevestigden de diagnose pneumocystispneumonie (PCP). Revisie van 261 autologe stamceltransplantaties uitgevoerd in ons centrum gedurende 2014-2016 identificeerden geen andere patiënten met posttransplantatie-PCP. In dit artikel worden de klinische symptomen, risicofactoren en overwegingen ten aanzien van profylaxe en behandeling besproken in de context van een hematologische maligniteit bij niet-hiv-geïnfecteerde patiënten.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:345–50)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - 2016, nummer 2, march 2016

dr. G. Choi , drs. S. Snijder , prof. dr. S.S. Zeerleder

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2016;13:62–3)

Lees verder

Bakkersgistemie bij een bakkersvrouw met acute myeloïde leukemie

NTVH - 2013, nummer 4, june 2013

dr. G. Choi , dr. S.L. Meijer , dr. M.D. Hazenberg

Samenvatting

Een 58-jarige bakkersvrouw ontwikkelt neutropene enteritis tijdens de eerste inductiekuur in het kader van de behandeling voor acute myeloïde leukemie. Ondanks empirische antibiotische therapie blijft patiënte buikpijnklachten en koorts houden. Beeldvorming toont meerdere hypodense leverlaesies, waarbij moleculaire diagnostiek een Saccharomyces cerevisiae (bakkersgist) identificeert. Deze casus illustreert dat niet-pathogene micro-organismen ernstig symptomatische infecties kunnen veroorzaken tijdens langdurige neutropenie na hogedosischemotherapie.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2013;10:139–41)

Lees verder