Articles

De rol van antitrombine bij veneuze en arteriële trombose

NTVH - 2019, nummer 4, may 2019

dr. F.N. Croles

Samenvatting

Op 27 november 2018 is F.N. Croles gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op het proefschrift ‘The role of antithrombin in venous and arterial thrombosis’. Dit Rotterdamse en Groningse proefschrift is geschreven onder supervisie van promotoren prof. dr. K. Meijer (UMCG) en prof. dr. F.W.G. Leebeek (Erasmus MC). Een digitale versie van dit proefschrift is op verzoek verkrijgbaar bij de auteur.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2019;16:200–3)

Lees verder