Articles

Verworven ziekte van von Willebrand door extreme trombocytose bij chronische myeloïde leukemie

NTVH - jaargang 19, nummer 5, juli 2022

dr. H.J. Boiten , dr. E.J. Libourel , dr. N. Durdu-Rayman

SAMENVATTING

Trombocytose komt frequent voor bij patiënten met chronische myeloïde leukemie. Extreme trombocytose is een ongewoon fenomeen en kan leiden tot verworven ziekte van von Willebrand (‘acquired von Willebrand disease’; aVWD). In dit artikel wordt een patiënte beschreven met extreme trombocytose ten gevolge van chronische myeloïde leukemie met aVWD. Therapie gericht op chronische myeloïde leukemie kan voldoende zijn voor het adequaat behandelen van bijkomende aVWD. Bij een extreme trombocytose is het nuttig om te testen op aVWD, met name voorafgaand aan een ingreep of interventie.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:233–7)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - 2015, nummer 8, december 2015

dr. H.C.T. van Zaanen , dr., ir. L. Prinzen , dr. E.J. Libourel , dr. E.M. van der Zwan-van Beek

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2015;12:319–20)

Lees verder

IgG4-gerelateerde ziekte

NTVH - 2015, nummer 1, january 2015

drs. S. Altenburg-van der Velden , dr. W.K. Lam-Tse , drs. K. van Bilsen , dr. E.J. Libourel

SAMENVATTING

IgG4-gerelateerde ziekte (IgG4RD) is een relatief jong en onbekend ziektebeeld. Patiënten presenteren zich met lymfadenopathie of zwelling van een betrokken orgaan. De diagnose wordt gesteld op basis van een typisch histopathologisch beeld met een groot aantal IgG4- positieve plasmacellen en eventueel een verhoogde serum IgG4-spiegel. De prognose is gunstig na een behandeling met glucocorticoïden. Het natuurlijk beloop van IgG4RD is niet bekend, associaties met het nonhodgkinlymfoom en solide tumoren, zoals een pancreascarcinoom, worden in de literatuur beschreven. Naast een uiteenzetting van het ziektebeeld IgG4RD beschrijven wij een patiënte met IgG4RD bij wie uiteindelijk hodgkinlymfoom is gediagnosticeerd.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2015;12:29–33)

Lees verder
X