Articles

Ernstige rhabdomyolyse door medicatie-interactie bij een patiënt na allogene stamceltransplantatie

NTVH - 2018, nummer 6, september 2018

drs. L.C. Hamming , drs. C.R. van Rooijen

samenvatting

Een 63-jarige patiënt met in de voorgeschiedenis een allogene stamceltransplantatie, gecompliceerd door chronische graft-versus-hostziekte van de longen en een invasieve pulmonale aspergillose, presenteerde zich wegens ernstige rhabdomyolyse. De oorzaak hiervan was medicatie-interactie tussen ciclosporine, voriconazol en simvastatine. Wij bespreken de mechanismen die deze farmacokinetische interactie veroorzaken, waaronder metabolisatie via CYP3A4. Deze casus benadrukt hoe belangrijk het is dat artsen kennis hebben van farmacokinetiek, vooral bij het voorschrijven aan kwetsbare patiëntengroepen met polyfarmacie, zoals na allogene stamceltransplantatie.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:298–303)

Lees verder

Behandeling van stadium I primair testiculair diffuus grootcellig B-cellymfoom

NTVH - 2017, nummer 7, october 2017

drs. C.R. van Rooijen , dr. M.E.D. Chamuleau

SAMENVATTING

Primair testislymfoom is een zeldzame ziekte met een hoog risico op extranodale relaps. Stadium I-ziekte wordt momenteel behandeld met drie kuren R-CHOP, bestraling van de contralaterale testis en centraalzenuwstelselprofylaxe. Op grond van de beschikbare literatuur adviseren wij dat stadium I-PTL behandeld dient te worden met zes in plaats van drie kuren R-CHOP.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:312–4)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - 2016, nummer 6, september 2016

drs. L.M. Morsink , drs. C.R. van Rooijen , dr. M.J. Wondergem

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2016;13:244–5)

Lees verder