Articles

Leukemische stamcellen en meetbare restziekte bij AML: een nieuwe uitkomstparameter

NTVH - 2018, nummer 8, november 2018

dr. W. Zeijlemaker

SAMENVATTING

Op 22 november 2017 promoveerde Wendelien Zeijlemaker aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op haar promotieonderzoek getiteld ‘Leukemic stem cells and measurable residual disease in AML: an emerging new outcome parameter’, onder begeleiding van promotor prof. dr. G.J. Ossenkoppele en copromotor dr. G.J. Schuurhuis. In deze bespreking worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:416–20)

Lees verder