Articles

Speeksel en orale mucositis na hematopoëtische stamceltransplantatie

NTVH - 2021, nummer 4, june 2021

dr. S.J.M. van Leeuwen

SAMENVATTING

Op 20 november 2020 promoveerde Stephanie van Leeuwen aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar proefschrift ‘Saliva and oral mucositis after hematopoietic stem cell transplantation’, onder begeleiding van promotoren prof. dr. N.M.A. Blijlevens en prof. dr. M.C.D.N.J.M. Huysmans en copromotor dr. C.M.J. Potting. De belangrijkste bevindingen uit het proefschrift worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:186-8)

Lees verder