Articles

Een dorstige patiënt met acute myeloïde leukemie

NTVH - jaargang 20, nummer 1, februari 2023

J.M. Rozendaal , M.A. Sleddering , dr. M.F. Corsten

SAMENVATTING

Acute myeloïde leukemie (AML) kan zich presenteren in uiteenlopende organen. Wij presenteren een casus met een zeldzame extramedullaire lokalisatie in de hypofyse, zich uitend in diabetes insipidus. Polyurie en desmopressinebehoefte herstelden grotendeels bij het bereiken van complete remissie. Het optreden van diabetes insipidus bij AML is zeldzaam, maar evenwel in verscheidene ‘case reports’ beschreven. Het is geassocieerd met prognostisch ongunstige cytogenetische afwijkingen – met name monosomonie 7 en inv(3)(q21q26) – en een hoge mortaliteit. Het is onduidelijk of er een onafhankelijke prognostische betekenis is. De liquor is doorgaans niet betrokken. Om deze reden, bovenop de anatomische positie van de hypofyse, is er weinig rationale voor aanvullende intrathecale behandeling.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:25–9)

Lees verder

Hoe behandel ik chronische myelomonocytaire leukemie

NTVH - 2020, nummer 7, october 2020

dr. M.F. Corsten , prof. dr. A.A. van de Loosdrecht

SAMENVATTING

Chronische myelomonocytaire leukemie (CMML) is een zeldzame myeloïde maligniteit met een voorkeurspresentatie op hogere leeftijd. De ziekte wordt gekenmerkt door perifere monocytose, een wisselende combinatie van myelodysplastische en -proliferatieve kenmerken en frequente ontaarding in acute myeloïde leukemie (AML). De prognose is variabel maar doorgaans beperkt. Recente ontwikkelingen in de diagnostiek kunnen helpen om de ziekte tijdig te herkennen en om patiënten te identificeren die baat zouden kunnen hebben bij een in opzet curatief transplantatietraject. Overige behandelingsmogelijkheden zijn beperkt en vooral ondersteunend. Wij bespreken hier de huidige afwegingen rondom diagnostiek, prognosebepaling en behandeling van CMML.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2020;17:299-309)

Lees verder