Articles

Gelijktijdige behandeling met pomalidomide en radiotherapie: een veilige strategie?

NTVH - jaargang 20, nummer 8, december 2023

dr. H.J. Boiten , drs. C.P.M. Janus , dr. E.J. Libourel

SAMENVATTING

Een 80-jarige patiënt met multipel myeloom ontwikkelde kort na radiotherapie en gelijktijdige start van pomalidomide en dexamethason een tweetal kleine huidafwijkingen in het bestralingsveld. Enkele dagen later trad koorts op en namen de huidafwijkingen snel toe. Biopsie toonde een toxische epidermale necrolyse, waarna werd gestart met hoge dosis steroïden en profylactisch antibiotica. Mogelijk heeft de combinatie van bestraling en start van pomalidomide tot deze ernstige aandoening geleid.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:385–7)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 1, februari 2023

dr. H.J. Boiten , dr. E.M. van der Zwan-van Beek , dr. H.C.T. van Zaanen

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:30–1)

Lees verder

Verworven ziekte van von Willebrand door extreme trombocytose bij chronische myeloïde leukemie

NTVH - jaargang 19, nummer 5, juli 2022

dr. H.J. Boiten , dr. E.J. Libourel , dr. N. Durdu-Rayman

SAMENVATTING

Trombocytose komt frequent voor bij patiënten met chronische myeloïde leukemie. Extreme trombocytose is een ongewoon fenomeen en kan leiden tot verworven ziekte van von Willebrand (‘acquired von Willebrand disease’; aVWD). In dit artikel wordt een patiënte beschreven met extreme trombocytose ten gevolge van chronische myeloïde leukemie met aVWD. Therapie gericht op chronische myeloïde leukemie kan voldoende zijn voor het adequaat behandelen van bijkomende aVWD. Bij een extreme trombocytose is het nuttig om te testen op aVWD, met name voorafgaand aan een ingreep of interventie.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:233–7)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 19, nummer 4, juni 2022

dr. H.J. Boiten , mr., ing. K.J. Gussinklo , dr. J. Versluis

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:188–9)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - 2021, nummer 6, september 2021

dr. E.J. Blok , dr. V.H.J. van der Velden , R.M. Verzijl , dr. M. Jongen-Lavrencic , dr. H.J. Boiten

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus waar een 74-jarige man zich presenteert met hypothyreoïdie en hypertensieve nefropathie met koorts en gewichtsverlies. Drie jaar geleden onderging hij een niertransplantatie.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:292-3)

Lees verder

Multipele bloedingen zonder stollingsafwijkingen

NTVH - 2020, nummer 4, june 2020

drs. E.A. van Baalen , drs. M. Trajkovic-Vidakovic , dr. H.J. Boiten

SAMENVATTING

Een 61-jarige patiënt, met in de voorgeschiedenis onder andere psychoses, presenteerde zich met moeheid, spierzwakte en pijnlijke gewrichten na een onverklaarde val. Op beide benen waren multipele bloedingen zichtbaar waaronder hematomen, verspreide ecchymosen, petechiën en perifolliculaire purpura. De oorzaak was een ernstige vitamine C-deficiëntie, oftewel scheurbuik, ten gevolge van een dieet zonder groenten en fruit. Wij bespreken de functies van vitamine C en de mechanismen die leiden tot bloedingen. Deze actuele casus benadrukt een zeldzame, maar potentieel levensgevaarlijke ziekte die nog steeds bestaat en eenvoudig is te behandelen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2020;17:175–8)

Lees verder