Articles

Surinaamse vrouw met refractaire hypercalciëmie en ascites

NTVH - jaargang 21, nummer 4, juni 2024

dr. E.C. Coopmans , prof. dr. A.W. Langerak , dr. L.M. Budel , dr. F. Weerkamp , J. Wayet , dr. A. van den Broeke , dr. Y. Sandberg

SAMENVATTING

In dit artikel wordt een patiënte afkomstig uit Suriname beschreven met ernstige hypercalciëmie in combinatie met lymfadenopathie, splenomegalie, huidafwijkingen, ascites en lymfocytose. Na cytomorfologisch, histopathologisch en immunologisch onderzoek van beenmerg, ascites, perifeer bloed en huidbiopten en met aantonen van humaan T-cellymfotroop virustype 1 (HTLV-1)-seropositiviteit en het klinisch beeld werd de diagnose ‘HTLV-1-geassocieerde acute ‘adult’ T-celleukemie/-lymfoom’ (ATLL) gesteld.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2024;21:184–9)

Lees verder

Quiz: Vorm- en aspectafwijkingen van erytrocyten in bloed

NTVH - jaargang 21, nummer 4, juni 2024

dr. L. Schoonen , dr. F. Weerkamp

SAMENVATTING

(Huis)artsen worden bij de lab-uitslagen regelmatig geconfronteerd met morfologische afwijkingen van de erytrocyten (de handdiff). De interpretatie van deze afwijkingen en de inschatting van de klinische relevantie kan uitdagend zijn. Bent u als hematoloog in staat hierover een adequaat consult te verlenen? Met deze quiz kunt u uw kennis testen en opfrissen. We presenteren vier casus waarin verschillende afwijkingen zijn gevonden om te illustreren hoe deze bevindingen kunnen helpen bij het stellen van een diagnose.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2024;21:190–8)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 6, september 2023

dr. J.L.J.C. Assmann , dr. Y. Sandberg , dr. F. Weerkamp

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 86-jarige man met chronische nierinsufficiëntie en ‘monoclonal gammopathy of unknown significance’ (MGUS; <1 g/l IgGκ) in de voorgeschiedenis presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp met koorts, koude rillingen en toenemende vermoeidheidsklachten.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:298–300)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - 2021, nummer 8, november 2021

dr. Y. Sandberg , dr. F. Weerkamp , ing. O. Toryal , dr. L. Budel , dr. F.S. Kleijwegt

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:383–4)

Lees verder