Articles

HET BESTRIJDEN VAN INFECTIES BIJ PATIËNTEN MET HEMATOLOGISCHE MALIGNITEITEN

NTVH - 2023, nummer Hematologie Actueel, najaar 2023

Drs. D. Smeets

Bij hematologische maligniteiten is het behandelen van infecties een belangrijke component van het zorgtraject. Hematologische maligniteiten gaan gepaard met veranderingen in het immuunsysteem en worden vaak behandeld met geneesmiddelen die ook ingrijpen op het immuunsysteem, waardoor patiënten kwetsbaarder zijn voor infecties.1,2 Het voorkomen van infecties heeft een positieve invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt, bijvoorbeeld door orgaanschade die ontstaat als gevolg van infecties te voorkomen.1

Lees verder