Articles

MLL-herschikte acute lymfatische leukemie bij zuigelingen: een epigenetische ziekte

NTVH - 2013, nummer 7, october 2013

dr. D.J.P.M. Stumpel

Samenvatting

Op 5 september 2012 promoveerde mw. drs. D.J.P.M. Stumpel aan het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam op haar promotieonderzoek, getiteld ‘Epigenetics in MLL-rearranged infant acute lymphoblastic leukemia’, onder begeleiding van promotor dhr. prof. dr. R. Pieters en co-promotor dhr. dr. R.W. Stam. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2013;10:282–4)

Lees verder