Articles

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 4, juni 2023

dr. S.E. Luijnenburg , drs. E.J. Huisman , mr., ing. K.J. Gussinklo , dr. A. Simons , drs. B.W. van Paassen

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Bij een jongen van 5 jaar werd door de huisarts algemeen bloedonderzoek verricht in verband met het beeld van recidiverende Henoch-Schönlein-purpura. Hierbij werden door het laboratorium afwijkende vormen van de neutrofiele granulocyten gerapporteerd. Om die reden werd hij verwezen naar de polikliniek Kinderhematologie. Bij lichamelijk onderzoek werden geen afwijkingen gezien, was er geen hepatosplenomegalie en ook geen vergrote lymfeklieren.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:178–9)

Lees verder