Articles

Een Jehova’s getuige met diepe anemie bij hevig vaginaal bloedverlies

NTVH - 2020, nummer 8, december 2020

drs. B. Rook , drs. M. van Heeswijk , dr. B.W. Schot

SAMENVATTING

Een 35-jarige vrouw bezocht de Spoedeisende Hulp met diepe anemie bij vaginaal bloedverlies. Hierbij had zij een hemoglobinegehalte van 1,9 mmol/l. De vrouw was lid van de Jehova’s gemeenschap en weigerde op religieuze gronden bloedtransfusie. In overleg met patiënte werd overgegaan tot een spoedendometriumablatie en postoperatief werd de patiënte opgenomen op de intensive care. Hier herstelde zij langzaam. Er bestaan verschillende patiëntengroepen die op diverse gronden geen bloedtransfusie als behandeling wensen. Voor zowel patiënten als hulpverleners kan dit een confronterende gebeurtenis zijn, waarvoor ook aandacht en ondersteuning moet zijn. Voor patiënten die bloedtransfusie weigeren zijn er verschillende mogelijkheden, onder andere prohemostatische medicatie, het gebruik van ‘cell savers’ en adequate behandeling van het bloedingsfocus zoals een angiografische embolisatie of chirurgische interventie. In electieve situaties bestaan er zelfs speciale centra die deze technieken zich eigen hebben gemaakt. In acute situaties is het, zoals deze casus schetst, ook belangrijk om aandacht te hebben voor individuele patiëntwensen en te zoeken naar alternatieve mogelijkheden indien een patiënt een behandeling weigert.

(NED TIJSCHR HEMATOL 2020;17:359-63)

 

Lees verder

Een jonge vrouw met een mammacarcinoom en een forse trombocytose

NTVH - 2013, nummer 7, october 2013

drs. A.H. Dijkstra-Bloemendal , dr. B.W. Schot

Samenvatting

De indicaties voor tyrosinekinaseremmers (TKR’s) worden steeds verder uitgebreid. Over de combinatie van TKR’s en chemotherapie is echter weinig bekend. In dit artikel wordt een casus beschreven van een 46-jarige vrouw die zowel een mammacarcinoom als een CML bleek te hebben. Zij werd behandeld met dasatinib, trastuzumab en chemotherapie, ondanks aanvankelijke bezorgdheid over onverwachte bijwerkingen of verminderde effectiviteit. Er blijken in de literatuur aanwijzingen te zijn voor een gunstige uitkomst van deze combinatiebehandeling. Deze casus laat zien dat de combinatiebehandeling effectief is en goed wordt verdragen. Wel dient rekening te worden gehouden met de cardiotoxiciteit van deze middelen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2013;10:274–7)

Lees verder