Articles

IA-DUET: een superioriteitsstudie naar combinatietherapie met een azole en echinocandine bij invasieve aspergillose

NTVH - jaargang 19, nummer 3, april 2022

drs. S. Huygens , drs. R. Aerts , prof. dr. N. Blijlevens , dr. A. Schauwvlieghe , prof. dr. J. Maertens , dr. B.J.A. Rijnders

SAMENVATTING

De IA-DUET-studie is een multicenter pragmatische, gerandomiseerde studie naar de effectiviteit van combinatietherapie (azool + echinocandine) in vergelijking met azool-monotherapie ter behandeling van invasieve aspergillose. In-vitro- en dierexperimenteel onderzoek suggereert een synergistisch effect wanneer beide antifungale klassen worden gecombineerd. Een post-hoc-analyse van de enige gelijkaardige gerandomiseerde studie suggereert bovendien overlevingsvoordeel met combinatietherapie. In totaal zullen 650 patiënten worden geïncludeerd. De studie heeft een pragmatische opzet; er zijn bijvoorbeeld geen ziekenhuisbezoeken noodzakelijk na initieel ontslag uit het ziekenhuis en mortaliteit is het primaire eindpunt. De eerste patiënt werd in mei 2021 geïncludeerd en ondertussen hebben acht Nederlandse en Belgische centra zich aangesloten. Ook centra met de mogelijkheid om slechts een paar patiënten per jaar te rekruteren zijn nodig om deze studie een succes te maken. De sponsor is het Erasmus MC, HOVON helpt als contract researchorganisatie (CRO) en in België is het UZ Leuven coördinerend centrum. De studie wordt gefinancierd door ZonMw en het federaal kenniscentrum voor gezondheidszorg (KCE) via het nieuwe BeNeFit-initiatief (‘Belgian-Netherlands Funding of International Trials’).

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:153–6)

Lees verder

Carbapenems en valproïnezuur: een interactie om te onthouden

NTVH - 2015, nummer 7, october 2015

drs. S. Schol-Gelok , dr. J.K. Doorduijn , dr. J.E.C. Bromberg , dr. B.J.A. Rijnders , dr. P.M.L.A. van den Bemt , prof. dr. T. van Gelder

Samenvatting

Carbapenems zijn binnen de hematologie geliefd vanwege het brede spectrum. Het is echter relatief onbekend dat het voorschrijven van deze antibioticagroep tot een sterke daling van de valproïnezuurspiegel leidt. Ondanks het verhogen van de dosis valproïnezuur blijven de spiegels vaak subtherapeutisch. De combinatie dient daarom te worden vermeden. In deze casus en ‘case series’ bespreken wij de handelswijze in de praktijk. Aan de hand hiervan geven wij praktische aanbevelingen hoe om te gaan met deze interactie.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2015;12:259–64)

Lees verder