Articles

Duurzame respons op epcoritamab met rituximab en lenalidomide bij patiënten met hoog-risico folliculair lymfoom

NTVH - 2023, nummer Special, september 2023

dr. Anna Sureda

Tot op heden is er geen standaardbenadering voor de behandeling van patiënten met een hoog risico, recidief/refractair folliculair lymfoom. In de fase I/II-studie EPCORE™ NHL-2 werd bij deze patiënten de combinatiebehandeling van epcoritamab plus rituximab en lenalidomide onderzocht. Tijdens EHA 2023 presenteerde dr. Anna Sureda (Hospital Duran I Reynals, Universitat de Barcelona, Spanje) de resultaten van een samengevoegde analyse van twee patiëntcohorten uit de fase I/II-studie EPCORE™NHL-2.1

Lees verder