Articles

Geen langere behandelingsvrije remissie na nilotinib en interferon α-2b bij onbehandelde CML-patiënten

NTVH - 2023, nummer Special, september 2023

prof. dr. Andreas Hochhaus

In klinische studies is gevonden dat bij sommige patiënten met chronische myeloïde leukemie de moleculaire respons behouden blijft na stopzetting van de behandeling met tyrosinekinaseremmers. Behandelingsvrije remissie is dan ook een nieuw doel bij de behandeling van chronische myeloïde leukemie in de chronische fase. Tijdens EHA 2023 presenteerde prof. dr. Andreas Hochhaus (Universitätsklinikum Jena, Duitsland) de resultaten van de in 2012 gestarte TIGER-studie, waarin eerstelijnsbehandeling met nilotinib en gepegyleerd interferon α-2b is vergeleken met alleen nilotinib.1

Lees verder