Articles

Onderzoek van T-celdisfunctie in CLL en andere B-celmaligniteiten: gevolgen voor therapie

NTVH - jaargang 19, nummer 6, september 2022

drs. A. Martens

SAMENVATTING

Op 14 januari 2022 promoveerde Anne Martens aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift, getiteld ‘Exploration of T-cell dysfunction in CLL and other B-cell malignancies: implications for therapy’, onder begeleiding van promotores prof. dr. A.P. Kater en prof. dr. E. Eldering. De belangrijkste bevindingen uit het proefschrift worden hier weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:299–301)

Lees verder

Koude antistoffen tegen trombocyten

NTVH - 2012, nummer 5, july 2012

drs. A. Martens , A. van der Graaf , dr. L. Laterveer

Samenvatting

Spontane koude agglutinatie van trombocyten is een zeldzaam fenomeen. In dit artikel wordt een casus beschreven van een 75-jarige man waarbij op een hematologie-‘analyser’ (Sysmex XE-2100) 21 × 109/l trombocyten werden geteld. Bij een telling in een andere modus van de ‘analyser’ (‘hydro dynamic focusing’), welke wordt uitgevoerd bij 40 °C, bleek het aantal trombocyten normaal (181 × 109/l) waardoor aan een temperatuurafhankelijke trombocytenagglutinatie werd gedacht. Deze trombocytenagglutinatie werd zowel in ethylenediaminetetra-acetaat- als in citraatbloed waargenomen. Citraatplasma van deze patiënt werd vervolgens getest met behulp van een flowcytometer (indirect op donortrombocyten) op trombocytengeassocieerd IgG en IgM bij 2 verschillende temperaturen: kamertemperatuur en bij 37 °C. Er kon geen trombocytengeassocieerd IgG worden aangetoond; trombocytengeassocieerd IgM kon alleen op kamertemperatuur en niet bij 37 °C worden aangetoond. Deze resultaten passen bij een (pseudo) trombocytopenie veroorzaakt door een IgM koude (auto)antistof. De klinische betekenis van dergelijke antistoffen is niet bekend; ze zouden mogelijk klinisch een rol kunnen spelen bij hypotherme omstandigheden (zoals bijvoorbeeld bij een hartchirurgische ingreep).

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2012;9:192–6)

Lees verder