Articles

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 19, nummer 6, september 2022

dr. A.J. Kwakernaak , dr. S.J. Bernelot Moens , dr. M.L. Hilhorst , dr. S. Florquin , dr. N.C.W.J. van de Donk , dr. J.M.I. Vos

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:
Een 71-jarige patiënte presenteerde zich met 8 kg gewichtstoename, perifeer oedeem, hypoalbuminemie (20 g/l), dyslipidemie (LDL-c 10 mmol/l) en proteïnurie (11 g/24 uur) passend bij een nefrotisch syndroom.
Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:296–8)

Lees verder

T-lymfoblastair lymfoom zich presenterend als primair renaal lymfoom met acute nierinsufficiëntie

NTVH - 2012, nummer 1, january 2012

dr. A.J. Kwakernaak , dr. M.D. Hazenberg , dr. J.J.T.H. Roelofs , prof. dr. C.J.M. van Noesel , prof. dr. M.H.J. van Oers , dr. A. van Tellingen

Samenvatting

Wij beschrijven een casus betreffende een 23-jarige man met acute nierinsufficiëntie en bilaterale nefromegalie. De voorgeschiedenis vermeldt de ziekte van Crohn, waarvoor behandeling met prednison en azathioprine. In het urinesediment werden enkele atypische lymfocyten met nucleoli gezien en het nierbiopt toonde diffuse renale infiltratie van een Tlymfoblastair lymfoom. Vanwege afwezigheid van extrarenale lokalisaties werd het lymfoom gecategoriseerd als een primair renaal lymfoom. Een primair renaal gelokaliseerd T-lymfoblastair lymfoom is in de literatuur niet eerder beschreven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2012;9:34–7)

Lees verder