Articles

Therapeutische geneesmiddelmonitoring van kinaseremmers in de kinderhemato-oncologie

NTVH - jaargang 20, nummer 6, september 2023

T. de Kluis MSc, M. van der Kleij MSc, N. Guchelaar BSc, prof. dr. A. Huitema , dr. I. van der Sluis , dr. J. Stutterheim , dr. M. Diekstra

SAMENVATTING

‘Therapeutic drug monitoring’ (TDM; therapeutische geneesmiddelmonitoring) is een techniek voor het individualiseren van geneesmiddeldoseringen door te controleren of de plasmaconcentratie binnen een beoogde concentratiebreedte valt en hier doseeraanpassingen bij door te voeren. Kinaseremmers worden veel gebruikt in de kinderhemato-oncologie en kennen bij volwassenen een grote interindividuele variabiliteit. Het mag worden verwacht dat deze variabiliteit bij kinderen nog groter is vanwege de ontwikkelingen die plaatsvinden in het lichaam en de moeilijkheden die zich kunnen voordoen bij het toedienen van geneesmiddelen aan kinderen. TDM kan worden toegepast om de dosering van kinaseremmers te individualiseren en zo onder- of overdosering te voorkomen. In dit overzichtsartikel bespreken we de huidige stand van zaken voor het gebruik van TDM in de kinderhemato-oncologie.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:278–84)

Lees verder