Articles

Blauwe plekken na een COVID-19-infectie: een casus over SARS-CoV-2-gerelateerde verworven trombotische trombocytopenische purpura zonder fragmentocyten

NTVH - jaargang 20, nummer 3, april 2023

drs. S. Wesseling , dr. A. Emanuel , dr. A. Ogilvie , dr. M.C. van Aalderen

SAMENVATTING

Wij bespreken de casus van een 62-jarige patiënte met een blanco voorgeschiedenis, die zich presenteerde met hoofdpijn, visusklachten en hematomen met daarbij trombocytopenie en directe-antiglobulinetest-negatieve hemolytische anemie na een recente SARS-CoV-2-infectie. Ondanks het ontbreken van fragmentocyten werd een ADAMTS13-meting verricht en werd de patiënte in afwachting van de uitslag opgenomen op de intensive care en behandeld met prednison en plasmaferese. De ADAMTS13-activiteit bleek 2%, waarbij ook auto-antilichamen tegen ADAMTS13 werden aangetoond, bewijzend voor de diagnose verworven trombotische trombocytopenische purpura. Na vijf sessies plasmaferese was patiënte klachtenvrij, normaliseerde haar bloedbeeld en kon zij uit het ziekenhuis worden ontslagen. Twee dagen later ontwikkelde zij echter een recidief waarna zij opnieuw werd behandeld met plasmaferese en prednison, nu in combinatie met caplacizumab en rituximab. Hiermee werd complete hematologische en immunologische respons bereikt. Patiënte werd in goede conditie ontslagen en is tot op heden in remissie gebleven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:123–7)

Lees verder