Amerikaanse goedkeuring voor teclistamab als vijfdelijnsbehandeling bij multipel myeloom

november 2022 Farmanieuws Willem Van Altena

Teclistamab is een bispecifieke T-cell activeerder die onlangs door de Amerikaanse medicijnautoriteit FDA is goedgekeurd. Het middel, op de markt gebracht door Johnson & Johnson onder de merknaam Tecvayli, mag worden ingezet als behandeling voor volwassenen met recidief/refractair multipel myeloom (RRMM) die minstens 4 eerdere behandellijnen hebben doorgemaakt. Daarbij moeten in elk geval een proteasoomremmer, een immuunmodulerend middel en een anti-CD38 monoklonaal antilichaam zitten.

Teclistamab is het eerste middel in zijn klasse dat in de V.S. is goedgekeurd voor deze patiëntpopulatie. Het besluit van de FDA komt ongeveer 2 maanden nadat de EMA in Europa het middel al had goedgekeurd als vierdelijnsbehandeling.

MajesTEC-1 studie

Aan de FDA-goedkeuring liggen gunstige resultaten uit de fase-II MajesTEC-1 studie ten grondslag. In die studie werden 110 RRMM-patiënten opgenomen die gemiddeld 5 eerdere behandellijnen hadden ontvangen. Uit de studie bleek dat teclistamab-cqyv werd geassocieerd met een algeheel responspercentage (‘overall response rate’, ORR) van 61,8% (95% BI, 52,1%-70,9%), waarbij bij 28,2% van de patiënten een complete respons (CR) werd vastgesteld. De mediane tijd tot de eerste respons was 1,2 maanden (0,2-5,5 maanden). Bij een mediane follow-up van 7,4 maanden was de respons 90,6% (95% BI, 80,3&-95,7%) na 6 maanden, en 66,5% (95% BI, 38,8%-83,9%) na 9 maanden.

Onder de ernstiger bijwerkingen werden cytokine release syndroom en neurologische toxiciteit gemeld, inclusief immuun-effectorcel-geassocieerd neurotoxiciteitssyndroom (ICANS), waarvoor specifiek wordt gewaarschuwd. Daarnaast is ook waakzaamheid geboden voor bijwerkingen als hepatotoxiciteit, infecties, neutropenie, hypergevoeligheid en embryo-foetale toxiciteit bij zwangeren.

Referentie

Persbericht van Johnson & Johnson

Moreau P, Garfall AL, van de Donk NWCJ. et al. Teclistamab in Relapsed or Refractory Multiple Myeloma. N Engl J Med. 2022 Aug 11;387(6):495-505. doi: 10.1056/NEJMoa2203478. Epub 2022 Jun 5. PMID: 35661166.