Jaargang 12, Nummer 8, December 2015

Inhoudsopgave

Richtlijnen

Richtlijn behandeling multipel myeloom 2015

S. Zweegman, H.M. Lokhorst, M.D. Levin, E. de Waal, G.M.J. Bos, M.J. Kersten, S.A.J. Croockewit, P.F. Ypma, S.K. Klein, M.C. Minnema, P. Sonneveld


OVERZICHTSARTIKELEN

Chimere antigeenreceptoren als immuuntherapie voor hematologische maligniteiten

E. Drent, N.W.C.J. van de Donk, H.M. Lokhorst, T. Mutis


CASUÏSTIEK

Periorbitale extranodale morbus Rosai-Dorfman geassocieerd met IgG4-gerelateerde ziekte

J.M.W.E. Willems, C.R. Susanto, H.A.D.M. van Herk, E.M.G. Jacobs


DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

H.C.T. van Zaanen, L. Prinzen, E.J. Libourel, E.M. van der Zwan-van Beek