Vooruitlopend op de presentatie van de nieuwe richtlijn acute lymfatische leukemie (ALL) later dit jaar, was er tijdens het 14e Dutch Hematology Congress een sessie over de nieuwe behandelmogelijkheden ten aanzien van ALL bij volwassenen. Eerst werd er een overzicht geschetst, waarna een debat volgde.