dr. S. Kersting

Artikelen:

Samenvatting van de Nederlandse richtlijnen voor B-PLL en T-PLL

1 november 2021

INLEIDING

Prolymfocytenleukemieën zijn zeldzame agressieve rijpe lymfatische maligniteiten, bestaande uit de twee subtypen B-celprolymfocytenleukemie (B-PLL) en T-celprolymfocytenleukemie (T-PLL). Ze presenteren zich meestal met B-symptomen, splenomegalie en een forse lymfocytose (vaak >100 × 109/l). Bij B-PLL is sprake … Lees verder »

CLL17/HOVON500: een multicenter, gerandomiseerd, prospectief, open-label fase 3-onderzoek waarin ibrutinib als monotherapie wordt vergeleken met venetoclax plus obinutuzumab in een vast aantal kuren en met venetoclax plus ibrutinib in een vast aantal kuren bij patiënten met niet eerder behandelde chronische lymfatische leukemie

1 oktober 2021

ACHTERGROND

Chronische lymfatische leukemie (CLL) is de meest voorkomende vorm van leukemie, met gemiddeld 800 tot 900 nieuwe diagnoses per jaar in Nederland.1 Aangezien de ziekte tot op heden niet te genezen is, wordt behandeling pas gestart bij tekenen van actieve ziekte.2 De behandelingskeuze is van oudsher afha… Lees verder »

De behandeling van hematologische aandoeningen en COVID-19

1 juli 2021

INLEIDING EN RATIONALE

In december 2019 werden de eerste gevallen vastgesteld van ziekte veroorzaakt door het ‘severe acute respiratory syndrome coronavirus 2’ (SARS-CoV-2), COVID-19, in Wuhan, China. Snel daarna verspreidde het coronavirus zich over de hele wereld. Het eerste COVID-19-ziektegeval in Nederland werd vastgesteld in fe… Lees verder »

Pneumo-CLL-studie: immunogeniciteit van het aanbevolen pneumokokkenvaccinatieschema bij patiënten met chronische lymfatische leukemie

1 juli 2021

ACHTERGROND

Patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) hebben een sterk verhoogd risico op pneumokokkeninfecties.1,2 Een recente Nederlandse studie liet zien dat het risico van een CLL-patiënt op een invasieve pneumokokkeninfectie – sepsis of meningitis veroorzaakt door Streptococcus Pneumoniae – 36 keer… Lees verder »

HOVON 158: eerstelijnsbehandeling met veNEtoclaX en ibruTinib gevolgd door obinutuzumab intenSificaTie Exclusief in CLL-Patiënten die niet in complete remissie zijn en/of met detecteerbare minimale residuale ziekte in het beenmerg (NEXT STEP-trial)

1 januari 2021

ACHTERGROND

De BCL-2-antagonist venetoclax, met name indien gecombineerd met een CD20-antilichaam, bleek zeer actief te zijn bij het terugdringen van chronische lymfatische leukemie (CLL)-cellen in het perifere bloed (PB) en beenmerg (BM), maar minder in de lymfeklieren (LN), waarschijnlijk vanwege de overvloedige expressie van extra an… Lees verder »

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van chronische lymfatische leukemie/ kleincellig lymfocytair lymfoom

1 december 2020

INLEIDING

Chronische lymfatische leukemie (CLL) is de meest voorkomende vorm van leukemie bij volwassenen in Nederland met een naar leeftijd gestandaardiseerde incidentie van 3,9 per 100.000 personen per jaar.1,2 De ziekte komt vooral voor bij oudere mensen en de mediane leeftijd bij presentatie is 72 jaar. De afgelopen jaren… Lees verder »

HOVON 159: een prospectieve, multicenter, fase 2-studie naar behandeling van chronische lymfatische leukemie met venetoclax en acalabrutinib bij terugkeer van de ziekte na eerdere behandeling met venetoclax in combinatie met immuuntherapie

1 september 2020

ACHTERGROND

Chronische lymfatische leukemie (CLL) is de meest voorkomende leukemie met jaarlijks 1.100 nieuwe patiënten van wie uiteindelijk ongeveer 650 een behandeling starten. Vanwege de ontwikkeling van doelgerichte therapieën voor CLL is het de verwachting dat er steeds minder vaak chemo-immuuntherapie zal worden gegeven. Het voo… Lees verder »

Achtergronden bij de richtlijn Primaire Myelofibrose 2019

1 juli 2019

INLEIDING

De Nederlandse richtlijn Primaire Myelofibrose (PMF), als onderdeel van de richtlijnen myeloproliferatieve neoplasieën (MPN), dateerde uit 2014 en was daarmee aan revisie toe. Niet alleen zijn met de laatste WHO-classificatie (2016) de diagnostische criteria gewijzigd, ook zijn er nieuwe risicoclassificaties die behulpzaam zi… Lees verder »

Achtergronden bij de richtlijn Essentiële trombocytemie 2019

1 mei 2019

INLEIDING

De Nederlandse richtlijn Essentiële trombocytemie (ET) als onderdeel van de richtlijnen myeloproliferatieve neoplasieën (MPN) dateerde uit 2011 en was daarmee aan revisie toe. Niet alleen zijn met de laatste WHO-classificatie (2016) de diagnostische criteria gewijzigd, ook zijn er wijzigingen in het therapeutische beleid. Lees verder »

Achtergronden bij de polycythemia vera (PV)-richtlijn 2019

1 april 2019

INLEIDING

De Nederlandse richtlijn polycythemia vera (PV) als onderdeel van de richtlijnen myeloproliferatieve neoplasieën (MPN) dateerde uit 2011 en was daarmee aan revisie toe. Niet alleen zijn met de laatste WHO-classificatie (2016) de diagnostische criteria gewijzigd, ook zijn er wijzigingen in het therapeutische beleid.1 Lees verder »

HOVON 141: een prospectieve, multicentrische, gerandomiseerde fase 2-studie omtrent ibrutinib en venetoclax bij fitte en niet-fitte patiënten met een creatinineklaring ≥30 ml/min en recidiverende of refractaire chronische lymfatische leukemie (RR-CLL) met of zonder TP53-afwijkingen

1 maart 2018

ACHTERGROND

De standaardbehandeling van patiënten met recidiverende en refractaire CLL (RR-CLL) is snel aan het veranderen. Voor patiënten met een recidief meer dan 1–2 jaar na de eerstelijnsbehandeling, wordt behandeling met een eerstelijnsbehandelingsmodaliteit vaak herhaald (fludarabine-cyclofosfamide-rituximab (FCR) of bendamust… Lees verder »

HOVON 139: prospectieve multicentrum gerandomiseerde fase 2-studie omtrent de effectiviteit en veiligheid van obinutuzumab, gevolgd door obinutuzumab gecombineerd met venetoclax, gevolgd door standaard venetoclax onderhoud of MRD-gestuurde venetoclax onderhoud bij eerstelijnspatiënten met CLL ongeschikt voor FCR-behandeling

1 april 2017

ACHTERGROND

Chronische lymfatische leukemie (CLL) is de meest voorkomende vorm van leukemie in Nederland.1 De behandeling van CLL is de afgelopen jaren sterk veranderd en verbeterd, waarbij de volgende mijlpalen aan te wijzen zijn.

  1. Door de toevoeging van een CD20-antistof aan chemotherapie is de progress… Lees verder »

Richtlijn ‘Chronische Lymfatische Leukemie’

1 december 2016

Inleiding

Chronische lymfatische leukemie (CLL) is de meest voorkomende leukemie in Nederland, met elk jaar ongeveer 600 nieuwe patiënten. De ziekte komt vooral voor bij oudere mensen, vaker bij mannen dan bij vrouwen.

Doelgroep: Internisten (oncologen, hematologen)

Doelstelling: Richtlijn voor optimale diag… Lees verder »

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van chronische lymfatische leukemie/kleincellig lymfocytair lymfoom

1 september 2015

Inleiding

De afgelopen jaren is aanzienlijke vooruitgang geboekt in het prognosticeren en nog meer in de behandeling van patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL). De HOVON CLL-werkgroep initieert klinische studies (afgelopen jaren 6 studies), maar formuleert ook de Nederlandse richtlijn omtrent diagnostiek en behandeling van… Lees verder »

Immuunglobulinesuppletie bij secundaire hypogammaglobulinemie ten gevolge van chronische lymfatische leukemie: aanwijzingen voor de praktijk

1 juli 2015

Inleiding

Chronische lymfatische leukemie (CLL) is een veel voorkomende lymfatische maligniteit met een incidentie van 4,2 per 100.000 per jaar. De diagnose wordt gesteld op basis van kenmerkende, afwijkende lymfocytenmorfologie in combinatie met de aanwezigheid van meer dan 5 × 109/l klonale B-cellen met een karakteristiek … Lees verder »

MURANO-studie: venetoclax voor patiënten met recidief of refractaire CLL

1 april 2015

Inleiding

De behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL) is de afgelopen jaren drastisch aan het veranderen. Voor de eerstelijnsbehandeling is niet alleen de progressievrije overleving, maar ook de totale overleving van zowel fitte patiënten als minder fitte patiënten sterk verbeterd door toevoeging van anti-CD20 monoklonale… Lees verder »

Aanbevolen

De inzet van therapieën gebaseerd op chimere antigeenreceptor (CAR) T-cellen voor hematologische aan …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2022 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.