Articles

Aferese bij kinderen: aandachtspunten en valkuilen

NTVH - jaargang 21, nummer 2, maart 2024

drs. E.J. Huisman , dr. K. Le Poole , drs. E. Dorresteijn , drs. F.H. Swaneveld , drs. C.S. Ootjers , dr. H. Vrielink

SAMENVATTING

Therapeutische aferese is het verwijderen of wisselen van een bloedbestanddeel voor een vloeistof of bloedproduct. In Nederland wordt een therapeutische afereseprocedure bij kinderen ongeveer 70–100 keer per jaar verricht. Er zijn meerdere ziektebeelden waarbij een afereseprocedure kan worden ingezet. Deze zijn niet gebonden aan één (sub)specialisme, waardoor ervaring en expertise niet altijd kunnen worden gebundeld. Er is geen richtlijn pediatrische aferese. Er is echter een aantal fundamentele verschillen of valkuilen ten opzichte van een procedure bij volwassenen. Bij pediatrische aferese dient men rekening te houden met gezag inzake ‘informed consent’, leeftijdsgebonden bloed- en plasmavolumeberekeningen, keuze van de intraveneuze toegang, wisselsnelheid, extra-corporeel volume, ‘priming’, wisselvloeistofkeuze en bijwerkingen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2024;21:80–8)

Lees verder

COVID-19 convalescent plasmacollecties in Nederland

NTVH - 2020, nummer COVID special, august 2020

dr. H. Vrielink , drs. F.H. Swaneveld

SAMENVATTING

Binnen enkele weken na start van de COVID-19-pandemie is met grote inspanning en samenwerking van velen in de gezondheidszorg en daarbuiten een start gemaakt met de collectie en daarmee de beschikbaarheid van COVID-19 convalescent plasma en COVID-19-immunoglobulinen. Niet alleen in Nederland, maar mondiaal. Enkele duizenden ex-COVID-19-patiënten zijn plasmadonor geworden en hebben hieraan op vrijwillige basis en onbetaald meegewerkt (en werken nog steeds mee). Internationale samenwerking, maar ook studies naar de werkzaamheid van deze experimentele middelen zijn gaande.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2020;17(COVID-19-SPECIAL):17-20)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - 2012, nummer 5, july 2012

drs. F.H. Swaneveld , dr. L.F. Verdonck , dr. P.A. Kramer

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2012;9:202–3)

Lees verder